katyakaragyozovaКатя Димитрова Карагьозова – психолог, магистър по детско-юношеска психология, дипломиран базисен позитивен психотерапевт, психотерапевт в процес на формиране към Дружество по позитивна психотерапия.
Хипнотерапевт, Сертифицирано обучение по хипноза и хипнотерапия към Българска асоциация по хипноза, 2022 г. Член на Българска асоциация по хипноза.
Член на Дружеството на психолозите в България с уникален професионален код BG-RP-1896, член на Дружеството по позитивна психотерапия, бахов терапевт, шуслеров терапевт, член на Европейското дружество по интегративна медицина


Професионални компетентности: Индивидуално психологическо консултиране и психотерапия, семейно и брачно консултиране и психотерапия на двойки, детско-юношеско консултиране и психотерапия, приказкотерапия, индивидуална и групова Арт терапия, групова терапия, психологическо диагностициране и изследване на личността, работа с проективни методики, кризисна интервенция, терапия с метафорични асоциативни карти, изследване и диагностика на обучителни затруднения, дислексия и др.


Семейна, с две деца

Завършени обучения:

Магистър Детска и юношеска психология, БСУ, Бургас
Магистър Икономика, БСУ, Бургас
Магистър Инженер-химик, Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас
Базисно обучение по Позитивна психотерапия, Дружество по позитивна психотерапия в България
Приключено обучение в майсторско ниво по Позитивна психотерапия, Дружество по позитивна психотерапия в България
Следдипломна квалификация по медико-биологична подготовка, НСА, СОфия
Медицинска психология, Следдипломна квалификация към Медицински университет - Пловдив
Следдипломна квалификация „Съдебна психология“ към Медицински университет - Пловдив, 2022 г.

Сертифицирано обучение за лечение с цветни есенции на д-р Бах при д-р Светла Балтова
Сертифициран курс „Терапия на д-р Бах”, Център Едикта, София, д-р Тодор Господинов
Квалификационен курс „Въведение в Арт терапията”, БСУ, доц д-р Диана Циркова
Сертифицирано обучение „ Практическа арт терапия – свързване с ресурсите“ към Институт за терапия и експресивни изкуства, 2022 г.
Курс „Проективни техники за изследване на деца”, БСУ, проф. Й. Балтаджиева,
Психодиагностика за деца и възрастни
Курс „Символи и наративи в терапевтичната дейност”, Хюман Девелопмънт Институт, д-р Хенриета Илиева
Сертифициран обучителен модул:”Теорията на Фройд за сексуалността. Импликации за образованието и възпитанието на детето”, Център за психосоциална подкрепа
Основи на фамилното консултиране, участие в „Седмица на психотерапията Джордж и Васо Василио”, ПИСЕЛ, 2017 г
Квалификационно обучение на тема "Маските на агресията", Елица Великова, Диана Циркова, Институт за изкуство и терапия – София, Център за психосоциална подкрепа, София
Квалификационно обучение на тема "Нарушения в поведението: Лъжата, кражбата, бягствата, агресията", Асоциация Българско Психоаналитично Пространство
Квалификационно обучение на тема "На какво ни учат децата, които не научават", Асоциация Българско Психоаналитично Пространство
"Дългосрочна психосоциална подкрепа на деца, преживели травматични събития" Human Development Institute
Терапия с минералните соли на д-р Шуслер, Deutsche Akademie für Homöopathie und Naturheilverfahren

zdravkahristovaЗдравка Христова – психолог, магистър по детско-юношеска психология, член на Дружеството на психолозите в България с уникален професионален код BG-RP-2136, Бахов терапевт, Шуслеров терапевт, член на Европейското дружество по интегративна медицина, SEST терапевт.

Владее български, английски и руски език.

Завършени обучения:

Магистър Детска и юношеска психология, БСУ, Бургас
Следдипломна квалификация по медико-биологична подготовка, НСА, СОфия
Магистър Икономическа информатика, УНСС, София

Училище по детска психопатология, Асоциация Българско Психоаналитично Пространство. Водещи д-р Д. Гъдева, д-р доц. Д. Циркова и д-р Д. Льору (Франция)
Обща и клинична психопатология, Следдипломна квалификация към Медицински университет - Пловдив
Основи на невропсихологията, Следдипломна квалификация към Медицински университет - Пловдив
Медицинска психология, Следдипломна квалификация към Медицински университет - Пловдив
Квалификационен курс „Въведение в Арт терапията”, БСУ, доц д-р Диана Циркова
Курс „Проективни техники за изследване на деца”, БСУ, проф. Й. Балтаджиева,
Психодиагностика за деца и възрастни
"Дългосрочна психосоциална подкрепа на деца, преживели травматични събития" Human Development Institute
Advanced Training for Trauma Treatment of Complex PTSD, Robert Rhoton, Arizona Trauma Institute, LLC
Advanced Training for Trauma Treatment of Complex PTSD, Camea Peca, Arizona Trauma Institute, LLC
Квалификационно обучение на тема  "Маските на агресията", Елица Великова, Диана Циркова, Институт за изкуство и терапия – София, Център за психосоциална подкрепа, София
Квалификационно обучение на тема "Нарушения в поведението: Лъжата, кражбата, бягствата, агресията", Асоциация Българско Психоаналитично Пространство
Обучение "Консултиране при агресивни прояви в детска възраст"
Сертифицирано обучение за лечение с цветни есенции на д-р Бах при д-р Светла Балтова
Сертифициран курс „Терапия на д-р Бах”, Център Едикта, София, д-р Тодор Господинов
Терапия с минералните соли на д-р Шуслер, Deutsche Akademie für Homöopathie und Naturheilverfahren

В процес на обучение като фасилитатор в метода Системни контелации във Фондация "Фамилни констелации – България", чиято обучителна програма е съобразена с регистрираните стандарти на Германската Асоциация Deutschen Gesellschaft für Systemaufstellungen (DGfS) и Международната асоциация по системни констелации International Systemic Constellations Association ISCA с преподаватели: Елена Илиева, Людмил Стефанов, Елизабет Костадинов - Хюбер, Ласло Матиасовски, Карен Шобер, Анастасия Филимонова, Илзе Мали. http://www.familyconstellationsbulgaria.org/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064333283815

 

Открийте ни на картата

Търся информация за

За контакти

Катя Карагьозова
тел. 0876 316699
ел. поща: katia@centersatori.com

Здравка Христова
тел. 0878 218459
ел. поща: zdravka@centersatori.com

 

Search