Катя Карагьозова

katyakaragyozovaКатя Димитрова Карагьозова – психолог, магистър по детско-юношеска психология, дипломиран базисен позитивен психотерапевт, психотерапевт в процес на формиране към Дружество по позитивна психотерапия.
Хипнотерапевт, Сертифицирано обучение по хипноза и хипнотерапия към Българска асоциация по хипноза, 2022 г. Член на Българска асоциация по хипноза.
Член на Дружеството на психолозите в България с уникален професионален код BG-RP-1896, член на Дружеството по позитивна психотерапия, бахов терапевт, шуслеров терапевт, член на Европейското дружество по интегративна медицина


Професионални компетентности: Индивидуално психологическо консултиране и психотерапия, семейно и брачно консултиране и психотерапия на двойки, детско-юношеско консултиране и психотерапия, приказкотерапия, индивидуална и групова Арт терапия, групова терапия, психологическо диагностициране и изследване на личността, работа с проективни методики, кризисна интервенция, терапия с метафорични асоциативни карти, изследване и диагностика на обучителни затруднения, дислексия и др.


Семейна, с две деца

Завършени обучения:

Магистър Детска и юношеска психология, БСУ, Бургас
Магистър Икономика, БСУ, Бургас
Магистър Инженер-химик, Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас
Базисно обучение по Позитивна психотерапия, Дружество по позитивна психотерапия в България
Приключено обучение в майсторско ниво по Позитивна психотерапия, Дружество по позитивна психотерапия в България
Следдипломна квалификация по медико-биологична подготовка, НСА, СОфия
Медицинска психология, Следдипломна квалификация към Медицински университет - Пловдив
Следдипломна квалификация „Съдебна психология“ към Медицински университет - Пловдив, 2022 г.

Сертифицирано обучение за лечение с цветни есенции на д-р Бах при д-р Светла Балтова
Сертифициран курс „Терапия на д-р Бах”, Център Едикта, София, д-р Тодор Господинов
Квалификационен курс „Въведение в Арт терапията”, БСУ, доц д-р Диана Циркова
Сертифицирано обучение „ Практическа арт терапия – свързване с ресурсите“ към Институт за терапия и експресивни изкуства, 2022 г.
Курс „Проективни техники за изследване на деца”, БСУ, проф. Й. Балтаджиева,
Психодиагностика за деца и възрастни
Курс „Символи и наративи в терапевтичната дейност”, Хюман Девелопмънт Институт, д-р Хенриета Илиева
Сертифициран обучителен модул:”Теорията на Фройд за сексуалността. Импликации за образованието и възпитанието на детето”, Център за психосоциална подкрепа
Основи на фамилното консултиране, участие в „Седмица на психотерапията Джордж и Васо Василио”, ПИСЕЛ, 2017 г
Квалификационно обучение на тема "Маските на агресията", Елица Великова, Диана Циркова, Институт за изкуство и терапия – София, Център за психосоциална подкрепа, София
Квалификационно обучение на тема "Нарушения в поведението: Лъжата, кражбата, бягствата, агресията", Асоциация Българско Психоаналитично Пространство
Квалификационно обучение на тема "На какво ни учат децата, които не научават", Асоциация Българско Психоаналитично Пространство
"Дългосрочна психосоциална подкрепа на деца, преживели травматични събития" Human Development Institute
Терапия с минералните соли на д-р Шуслер, Deutsche Akademie für Homöopathie und Naturheilverfahren

Открийте ни на картата

Търся информация за

За контакти

Катя Карагьозова
тел. 0876 316699
ел. поща: katia@centersatori.com

Здравка Христова
тел. 0878 218459
ел. поща: zdravka@centersatori.com

 

Search