Здравка Христова

zdravkahristovaЗдравка Христова – психолог, магистър по детско-юношеска психология, член на Дружеството на психолозите в България с уникален професионален код BG-RP-2136, Бахов терапевт, Шуслеров терапевт, член на Европейското дружество по интегративна медицина, SEST терапевт.

Владее български, английски и руски език.

Завършени обучения:

Магистър Детска и юношеска психология, БСУ, Бургас
Следдипломна квалификация по медико-биологична подготовка, НСА, СОфия
Магистър Икономическа информатика, УНСС, София

Училище по детска психопатология, Асоциация Българско Психоаналитично Пространство. Водещи д-р Д. Гъдева, д-р доц. Д. Циркова и д-р Д. Льору (Франция)
Обща и клинична психопатология, Следдипломна квалификация към Медицински университет - Пловдив
Основи на невропсихологията, Следдипломна квалификация към Медицински университет - Пловдив
Медицинска психология, Следдипломна квалификация към Медицински университет - Пловдив
Квалификационен курс „Въведение в Арт терапията”, БСУ, доц д-р Диана Циркова
Курс „Проективни техники за изследване на деца”, БСУ, проф. Й. Балтаджиева,
Психодиагностика за деца и възрастни
"Дългосрочна психосоциална подкрепа на деца, преживели травматични събития" Human Development Institute
Advanced Training for Trauma Treatment of Complex PTSD, Robert Rhoton, Arizona Trauma Institute, LLC
Advanced Training for Trauma Treatment of Complex PTSD, Camea Peca, Arizona Trauma Institute, LLC
Квалификационно обучение на тема  "Маските на агресията", Елица Великова, Диана Циркова, Институт за изкуство и терапия – София, Център за психосоциална подкрепа, София
Квалификационно обучение на тема "Нарушения в поведението: Лъжата, кражбата, бягствата, агресията", Асоциация Българско Психоаналитично Пространство
Обучение "Консултиране при агресивни прояви в детска възраст"
Сертифицирано обучение за лечение с цветни есенции на д-р Бах при д-р Светла Балтова
Сертифициран курс „Терапия на д-р Бах”, Център Едикта, София, д-р Тодор Господинов
Терапия с минералните соли на д-р Шуслер, Deutsche Akademie für Homöopathie und Naturheilverfahren

В процес на обучение като фасилитатор в метода Системни контелации във Фондация "Фамилни констелации – България", чиято обучителна програма е съобразена с регистрираните стандарти на Германската Асоциация Deutschen Gesellschaft für Systemaufstellungen (DGfS) и Международната асоциация по системни констелации International Systemic Constellations Association ISCA с преподаватели: Елена Илиева, Людмил Стефанов, Елизабет Костадинов - Хюбер, Ласло Матиасовски, Карен Шобер, Анастасия Филимонова, Илзе Мали. http://www.familyconstellationsbulgaria.org/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064333283815

 

Открийте ни на картата

Търся информация за

За контакти

Катя Карагьозова
тел. 0876 316699
ел. поща: katia@centersatori.com

Здравка Христова
тел. 0878 218459
ел. поща: zdravka@centersatori.com

 

Search